שם המשתמש הוא מס' תעודת הזהות שלכם, כולל ספרת ביקורת ובלי אפסים בהתחלה.

הסיסמה היא הקוד האישי שלכם (אותו קוד של מערכת המידע לסטודנט, שביכולתכם לשחזר באופן עצמאי.)